Facebook
Pinterest
YouTube
Uw dierenwinkel in Zellik Brussel
Dog Cat and Co > Animals-Express > Rode Leguaan - Iguana Iguana te koop

Iguana Iguana te koop


Rode Leguaan - Iguana Iguana

Rode Leguaan - Iguana Iguana nu te koop:

• Weldra beschikbaar

cites Bijlage II B Cb 2016

Informatie

De rode leguaan (Iguana iguana) is een hagedis uit de familie leguanen (Iguanidae). De groene leguaan kan een lengte tot twee meter bereiken en wordt wel beschouwd als de meest indrukwekkende soort van alle leguanen. De lange staart beslaat twee derde van de totale lichaamslengte. De leguaan is meestal groen van kleur maar kan ook andere kleuren aannemen. Er is een ondersoort die kleine hoorntjes ontwikkelt op de snuitpunt, maar de meeste exemplaren hebben deze structuren niet. De leguaan komt voor in bossen en houdt zich op in takken, bij voorkeur langs de waterkant. De leguaan is eenmaal volwassen een vegetariër die voornamelijk bladeren eet (folivoor). De soort is over de gehele wereld verspreid doordat het een populair exotisch huisdier is.

Graag meer inlichtingen over de Rode Leguaan - Iguana Iguana te koop

ALGEMEEN
Volwassen groene leguanen (Iguana iguana) zijn grote hagedissen, met inbegrip van de staart kunnen ze tot 2 meter lang worden. Het zijn bewoners van de Nieuwe Wereld. Ze komen voor in vrijwel geheel Zuid-Amerika, tot Mexico en op een groot aantal eilanden van de Antillen.

De gewone groene leguaan (Iguana iguana)

De verreweg het meest regelmatig geïmporteerde groene leguaan is de gewone groene leguaan (Iguana iguana). Deze wordt afhankelijk van de plaats van herkomst, tot 2 meter lang. De gemiddelde kop/romplengte is voor de mannen 55 cm. en voor de vrouwen 48 cm. Groene leguanen die afkomstig zijn uit drogere gebieden (Antillen, Mexico) blijven in de regel kleiner dan groene leguanen die afkomstig zijn uit het regenwoud. Dit is ongetwijfeld het gevolg van het in drogere gebieden veel beperktere voedselaanbod. Binnen de soort ‘gewone groene leguaan’, komt een groot aantal kleurvariëteiten voor. Deze kunnen sterk verschillen. Er zijn groene, grijsgroene tot bruine variëteiten bekend. Sommige met rose tot oranje kleuren op de poten en op de zijkanten van de kop. In Costa Rica leeft een groene variëteit met een rode kop. Kenmerkend zijn de zwarte dwarsbanden (ringen) op de staart. Deze kunnen ook op het lichaam worden aangetroffen maar bij andere variëteiten ontbreken deze daar geheel. De mannen kunnen in de paartijd vaak opmerkelijk feller van kleur zijn dan in de rest van het jaar.
In vergelijking tot de Antilliaanse groene leguaan (Iguana delicatissima) heeft de gewone groene leguaan een vrij spitse kop en een driehoekige keelwam, met uitstekende schubben. De rugkam kan per individu, mede afhankelijk van het geslacht, maar vaak ook streekgebonden, sterk van hoogte verschillen. Hoge stekels, soms wel 7-8 cm. lang, met vaak rode kleur erin, komen voor bij de melanistische (zwarte) variëteiten van Saba en Virgin. De laatste van de rij, van voor naar achter in grootte toenemende sublabiale schubben, schuin achter het kaakgewricht is sterk vergroot en vrijwel rond. Bij volwassen mannen gaat deze, als gevolg van het zich daar sterk verdikken van de kop, naar buiten staan. Dit verschijnsel zien we vooral bij volwassen dominante mannen, daar dit één van de onderscheidende en opvallende geslachtskenmerken vormt.


Het natuurlijke biotoop

Bij verdere beschrijvingen zal ik mij beperken tot de gewone groene leguaan (Iguana iguana).
Gezien het enorme verspreidingsgebied van de gewone groene leguaan, ligt het voor de hand, dat hij zich aan verschillende soorten biotopen heeft moeten en kunnen aanpassen. De klimaatomstandigheden op de eilanden en die in het regenwoud verschillen sterk. Niettemin komt hij in beide biotopen voor. Het is echter een dier van uitsluitend de tropen en hij heeft een voorkeur voor vochtige gebieden. Men vindt hem in kustgebieden, langs de oevers van beken, meren en rivieren in het tropisch regenwoud, maar ook in het regenwoud zelf. Op de eilanden vindt men hem op de rotsen, zelfs op cacteeën en vetplanten, maar ook hier bij voorkeur weer op de wat vochtigere plaatsen.
Men vindt hem als eenling, maar ook in groepen. Uit waarnemingen in de natuur blijkt dat de oudere dieren hoger in de bomen leven dan de jonge dieren. Groene leguanen zijn echte “zonaanbidders” en liggen bij voorkeur op over het water hangende takken, op uitstekende rotspunten of hoog in de kruinen van de bomen.
Wetenschappelijk wordt hij beschreven als een “arboreaal levende herbivoor”, dat wil zeggen: een in de bomen levende planteneter. Hij neemt een grote variatie aan plantaardige kost tot zich: allerlei soorten blad, bloemen en fruit. Daarnaast eet hij echter ook insecten, jonge vogels, kleine knaagdieren en zeker ook aas. Het is van nature echter geen jager. Het is bekend dat groene leguanen zich ook tegoed doen aan de uitwerpselen van soortgenoten, van apen en andere zoogdieren, en ook van de mens.
Groene leguanen leven hoofdzakelijk in de bomen, maar kunnen zich ook op de grond snel en over grote afstanden verplaatsen. Overdag, bij koeler weer, houden ze zich liever op de grond op. Ze verbergen zich soms onder stronken en omgevallen bomen of kruipen in holen. Zodra de zon echter schijnt klimmen ze weer in de bomen. ’s Nachts slapen ze in de bomen of in de zojuist beschreven schuilplaatsen.
In hoeverre een populatie groene leguanen binnen een bepaald gebied daadwerkelijk een “groep” vormt is niet met zekerheid bekend. De sociale structuur van zo’n groep zou nader moeten worden bestudeerd. Het is tenslotte mogelijk dat een aantrekkelijke voedselplant een aantal afzonderlijke individuen aantrekt en dat deze dieren elkaar slechts “dulden”, zonder dat er een sociale samenhang bestaat.

Voeding en verzorging

Jonge groene leguanen hebben, zoals alle jonge reptielen, goede voedingsstoffen nodig om zich tot gezonde volwassen dieren te kunnen ontwikkelen. Groene leguanen eten voornamelijk plantaardig voedsel (herbivoor), maar daarnaast ook dierlijke voedsel (carnivoor); het zijn dus eigenlijk alleseters (omnivoor). Zij hebben veelzijdige voeding nodig. Groene leguanen kauwen hun voedsel niet. Zij maken het voedsel kleiner door er stukken af te bijten of te scheuren en slikken deze stukken heel door. Het is daarom aan te bevelen om wanneer er voedsel wordt aangeboden zoals groenten en fruit, deze stukken vast te binden of iets dergelijks. Zo niet dan slepen ze dit voedsel vaak het hele terrarium door bij hun pogingen om er stukken af te krijgen. Bij deze acties kan het voedsel vervuild raken, hetgeen niet wenselijk is.
Groene leguanen hebben scherpe tanden die aan de binnenzijde van het kaakbeen zijn geplaatst (pleurodont). Groenten die kunnen worden gevoerd zijn bijvoorbeeld: koolsoorten, taugé, licht gekookte bloemkool of spruitkool, peulvruchten, wortel, prei, komkommer en andijvie. Alle groente moet goed worden gewassen (insecticiden!) Koolsoorten verdienen de voorkeur boven sla en andijvie, omdat ze meer kalkstoffen bevatten. Alle rijpe, zóete vruchten komen als voedsel in aanmerking: appels, peren, tomaat, papaya, banaan, druiven, kersen, mango’s etc. In principe behoeft geen enkele fruitsoort geschild te worden, wel verdient het aanbeveling alles in “hapklare brokken” te snijden. Het valt aan te bevelen zo nu en dan ook eens iets nieuws te proberen; afwisseling is altijd goed. Groene leguanen hebben sterk individuele voorkeuren. Ze kunnen soms, totaal onverwacht, bepaalde voedselsoorten wél of níet accepteren. Er zijn terrariumhouders die hun groene leguanen regelmatig de restanten van hun dagelijkse warme maaltijd geven. Incidenteel is daar niets op tegen. Er moet echter streng op worden toegezien dat de leguanen niet “vervetten”. Ons eigen eten bevat voor groene leguanen in de regel véél te véél kruiden en zout. Hierdoor kunnen ernstige nierproblemen ontstaan. Het simpele feit dat groene leguanen sommige soorten voedsel graag eten houdt niet automatisch in dat dit voedsel ook góed voor ze is. Groene leguanen zijn over het algemeen namelijk ook verzot op: pudding, vla, slagroom en gebak.
Citrusvruchten, sla en spinazie bevatten relatief veel nitraat en mogen slechts sporadisch worden gegeven.
Jonge groene leguanen eten meestal ook graag levende insecten, zoals meelwormen, krekels, treksprinkhanen en wasmotlarven. Regenwormen vormen vooral in het jeugdstadium, maar ook later, een prima voedsel. In de natuur eten groene leguanen ook aas. Het is daarom niet vreemd dat eendagsmuizen, een hardgekookt ei en ook kattenvoer uit blik, graag worden geaccepteerd. Er zijn ook groene leguanen die vis eten.
Het valt aan te bevelen het voedsel met calciumcarbonaat en vitaminen te bepoederen. Een vuistregel voor het doseren van kalk is: 1 gram kalk per kilogram lichaamsgewicht per dag. Om er zeker van te zijn dat dit ook werkelijk wordt gegeten, kunnen deze stoffen het beste door het favoriete kostje van de leguanen worden gemengd. Het doseren van kalk en vitaminen dient altijd zorgvuldig te geschieden. Overdosering van vitamine D3 en tekort aan kalk bevordert rachitis. Overdosering van vitaminen kan leveraandoeningen veroorzaken.
Sommige terrariumhouders zijn gewend om in water oplosbare vitaminen aan het drinkwater en/of aan het sproeiwater toe te voegen. Aangezien groene leguanen echter een grote hoeveelheid vochthoudende producten op het menu hebben staan, drinken zij relatief weinig. Deze methode is daardoor weinig succesvol. Beter is het om de voerbak te besproeien met water waarin de noodzakelijk hoeveelheid vitaminen is opgelost.
Voeder niet te vaak. Drie tot vier keer per week is voldoende. Zeker wanneer er regelmatig groenvoer zoals kool, sla of andijvie regelmatig voorhanden is.

Temperaturen

Groene leguanen hebben voorkeurstemperatuur van circa 40 graden Celsius. Dat is de temperatuur welke zij graag onder de warmtebronnen aantreffen en tot welk niveau zij zich graag laten opwarmen. Daarnaast hebben zij een activiteitstemperatuur van 30 tot 35 graden Celsius. Dit is de temperatuur waarbij zij, meestal nadat zij zich tot hun voorkeurstemperatuur hebben opgewarmd, actief zijn. Zij gaan op zoek naar voedsel, slenteren rond en reageren op hun groepsgenoten. Waarschijnlijk vanwege het enorme verspreidingsgebied van de groene leguaan kunnen hun toleranties ten aanzien van temperaturen aanmerkelijk uiteenlopen.
De temperatuur in het terrarium moet overdag gemiddeld 28 tot 30 graden Celsius zijn. Onder de warmtelampen moeten de groene leguanen temperaturen van 35 tot 45 graden Celsius kunnen vinden. Een terrarium dat “egaal” verwarmd, permanent op 35 graden Celsius wordt gehouden is eigenlijk niet goed. De dieren hebben voor een natuurlijk gedrag in het terrarium de hiervoor genoemde temperatuurverschillen nodig. Pas dan worden ze werkelijk actief. Hoe meer leguanen, hoe meer warmtebronnen er in het terrarium moeten worden aangebracht. Afhankelijk van waar de groene leguanen vandaan komen en hoe lang ze reeds zijn aangepast aan de omstandigheden in het terrarium, zijn ze gevoeliger voor temperatuurpieken.
Pas uit het regenwoud geïmporteerde dieren zullen bij lage temperaturen sneller ziek worden dan dieren die reeds langer in gevangenschap verblijven. In de regel is het aan te bevelen de temperatuur ’s nachts niet onder de 18 graden Celsius te laten dalen. Niettemin hebben groene leguanen in gevangenschap incidenteel veel lagere temperaturen zonder nadelige gevolgen overleefd.

Een waterbak

Het is aan te bevelen een waterbak in het terrarium te zetten, waarin de leguanen kunnen baden. De watertemperatuur moet dan zo’n 20 tot 25 graden Celsius zijn. Er zijn echter terrariumhouders die hun groene leguanen eenvoudig schoon koud water geven en zeggen dat hun dieren daar absoluut geen last van hebben. Het lijkt mij beter dat niet te doen. Een waterbak zal wel regelmatig moeten worden verschoond omdat de dieren hem meestal meer als toilet dan als badgelegenheid beschouwen. Zonder te water te gaan deponeren zij hun uitwerpselen vanuit de takken welgemikt in de waterbak.
Verreweg het meest praktisch zijn waterbakken, c.q. vijvers die een vaste kraanaansluiting hebben en een afvoer rechtstreeks op de riolering. De vereiste frequentie voor het verschonen van het water wordt meestal snel zodanig hoog, dat wanneer dit technisch niet soepel is geregeld, de terrariumhouder gauw geneigd is dit te laten “versloffen”.

Luchtvochtigheid

Ook wat betreft de vereiste luchtvochtigheid voor de groene leguanen is het van belang om te weten waar de dieren afkomstig van zijn. Groene leguanen die uit het regenwoud afkomstig zijn een hogere luchtvochtigheid gewend als de leguanen die afkomstig zijn van de Antillen of die uit Mexico. Ook individueel kunnen de wensen nogal verschillen. Zo zal het ene exemplaar bijvoorbeeld wél graag baden en het andere níet. Ook hier is het weer nuttig om de vergelijking te kunnen maken met het klimaat in het natuurlijke biotoop en dit zoveel mogelijk na te bootsen door in de natuurlijke regentijd meer te sproeien of om de regeninstallatie in werking te stellen. Met behulp van een hygrometer kan de luchtvochtigheid worden gecontroleerd. De aanwezigheid in het terrarium van een flink waterbassin of zelfs stromend water draagt bij aan een hogere luchtvochtigheid. Niettemin zijn groene leguanen ook voor wat betreft de luchtvochtigheid behoorlijk tolerant. Het is echter af te raden om groene leguanen in een paludariumachtig milieu te houden waar de relatieve luchtvochtigheidsgraad permanent zéér hoog is.

Planten

Het al dan niet beplanten van een terrarium voor groene leguanen is een kwestie van keuze. Groene leguanen, hoe groter ze worden, krijgen steeds meer de neiging de levende beplanting te vernielen. Dit doen ze door van de planten te eten, door ze met hun mest te besmeuren en door er met hun scherpe nagels scheuren in te trekken. Eenmaal volwassen, vernielen ze veel planten met hun gewicht door er eenvoudig op te gaan liggen. Alleen wanneer de groene leguanen jong zijn hebben planten met harde bladeren enige kans van overleven.
In een terrarium met groene leguanen heeft het toepassen van plastic beplanting zeker zin. Het biedt de nodige beschutting en bescherming, die zéker door nieuwkomers op prijs wordt gesteld.
Plastic planten zijn gemakkelijk te reinigen en bevorderen daardoor de hygiëne in het terrarium. Ze behoeven niet in een bodem van aarde te worden gezet. Deze aarde is meestal ook een goede voedingsbodem voor de ontwikkeling van bacteriën.
Daarnaast hebben plastic planten zeker een esthetisch aantrekkelijk effect. Ze hebben eigenlijk maar één groot nadeel; ze zijn duur! Helaas krijgen groene leguanen, op den duur, ook de meest stevige plastic planten wel kapot. Niettemin vormen ze een uiterst aantrekkelijk alternatief voor levende planten.

De bodem

In de terrariumliefhebberij kennen we twee soorten bodems in het terrarium: natuurlijke en kunstmatige bodems. Natuurlijke bodems kunnen worden gerealiseerd door toepassing van aarde, zand, turf, grind of houtsnippers Kortom: door uit de natuur afkomstige materialen. Vrijwel álle natuurlijke materialen hebben het nadeel dat ze snel vervuilen en dan een haard van bacteriën, schimmels en ongedierte vormen. Tussenoplossingen vormen kattenbakgrind, gebakken klei korrels en zaagsel. Deze materialen hebben dezelfde bezwaren. Kattenbakgrind heeft daarnaast het nadeel dat het snel uitdroogt en dan erg stoffig is. Dit stof komt vrijwel zeker in de longen van de leguanen terecht. Grind wordt vaak door de dieren met het voedsel mee naar binnen gekregen, het kan in maag en darmen ophopen en daar ernstige verstoppingsproblemen veroorzaken. Met behulp van slaolie, of door het geven van een lauw bad moet dan worden ingegrepen.
Kunstmatige bodems kunnen zijn gemaakt van cement, kunststoffen, linoleum en dergelijke. Ze zijn bijvoorkeur glad en hebben uit hygiënisch oogpunt het grote voordeel dat ze gemakkelijk te reinigen zijn. Nadeel is dat ze er meestal onnatuurlijk uitzien en dat de leguanen er gemakkelijk op uitglijden.