Facebook
Pinterest
YouTube
Uw dierenwinkel in Zellik Brussel
Dog Cat and Co > Animals-Express > Japanse Meeuw te koop

Japanse Meeuw te koop


Japanse meeuw

Japanse meeuw nu te koop:

• vanaf: € 9

weldra beschikbaar

Informatie

De Japanse meeuw is een kruising van verschillende lonchura's. Zo kan men kenmerken van de Japanse meeuw vinden in de muskaatvink. De Japanse meeuw is een vogel die vooral gehouden wordt door vogelliefhebbers. Het is een sociale, rustige vogel die graag leeft in kleine groepen. Het is daarom aan te raden om een meeuwtje niet alleen te plaatsen. Een groep geniet de voorkeur boven een paar of 1 meeuwtje. De grootte bedraagt ongeveer 11-12 cm. Japanse meeuwtjes zijn sociale en vreedzame vogels. Ze vinden het prima met hun eigen soortgenoten en andere volièrevogels. Het is echter wel aan te raden om ze niet bij agressieve soorten te plaatsen.

Verzorging

Dit zijn vredelievende vogels die goed in een gezelschapsvolière gehouden kunnen worden met andere niet - agressieve vogels. Wel wordt aangeraden een klein groepje van deze vogels samen te houden in plaats van een koppeltje. Als voedsel gebruikt men een mengeling voor tropische vogels, aangevuld met trosgierst, eivoer en onkruid. Deze vogels doen het goed in een buiten- of binnenvolière of in een kooi. Het zijn winterharde vogels, op voorwaarde dat ze een beschut nachthok ter beschikking hebben.

Graag meer inlichtingen over de Japanse Meeuw te koop