Facebook
Instagram
TikTok
+32 2 466 50 44info@dogcatandco.be
FAQ
Uw dierenwinkel in Zellik Brussel
Dog Cat and Co > Info & nieuws > Waarborgregeling bij de aankoop van pups en kittens

Waarborgregeling bij de aankoop


Waarborgregeling bij de aankoop van pups en kittens:

Onze waarborg, onze kwekerij en de verkoop van de dieren zijn conform aan de geldende wetgeving.

De geldende wetgeving

De waarborgregeling vind je via deze link en de downloadpagina garantiecertificaat

werking-van-een-kwekerij

Alle pups & kittens:

Is de wettelijke garantie enkel van toepassing voor roerende goederen?

De garantiewet kunt u enkel inroepen als het om lichamelijke roerende goederen gaat. Dat kan gaan van auto’s, fietsen, meubelen, huishoudtoestellen, … tot laptops, tablets, gsm’s, smartphones, enz. Ook goederen die nadien geïnstalleerd worden en dus onroerend worden (bv. keukens, verwarmingsketels, zonnepanelen, veranda’s, enz.) vallen onder de wet. Hierover is zelfs rechtspraak op Europees niveau.

De garantiewet kunt u dus niet inroepen als het gaat om de aankoop van een onroerend goed zoals een huis of een appartement.

Onlichamelijke roerende goederen zoals licenties voor software of computergames, vallen dan weer niet onder die regeling. Het gaat immers om de aankoop van gebruiksrechten, niet om een overdracht van eigendomsrechten. Gebruiksrechten worden niet beschouwd als lichamelijke roerende goederen.

Ook dieren worden beschouwd als roerende zaken. Koopt u een puppy, dan hebt u naast de waarborg voorzien in het verplichte gezondheidscertificaat, ook recht op de wettelijke garantie. Blijkt uw hond door een erfelijke aandoening te lijden aan een ongeneeslijke ziekte, dan kunt u de wettelijke garantie inroepen wegens een conformiteitsgebrek bij levering.

In de wet is sprake van een termijn van 2 jaar. Het spreekt voor zich dat die korter kan zijn als dit overeenstemt met de normale levensverwachting. Wie bij zijn bloemist een boeket bloemen koopt voor zijn partner kan nu eenmaal niet verwachten dat die het twee jaar uithouden.