Facebook
Pinterest
YouTube
+32 2 466 50 44info@dogcatandco.be
FAQ
Uw dierenwinkel in Zellik Brussel
Dog Cat and Co > Animals-Express > Fret te koop

Fret te koop


Fret

Op deze pagina vindt u naast de beschikbaarheid ook alle nuttige informatie over de knaagdieren te koop in onze dierenspeciaalzaak. De mooiste Fretjes vind je bij ons te koop! Animals Express is een erkende Dierenspeciaalzaak waar je de mooiste Fretjes te koop vindt.

Fret nu te koop:

• vanaf: €175

 

Informatie

De fret (Mustela putorius furo) is de gedomesticeerde vorm van de bunzing en behoort tot de marterachtigen, net als de hermelijn, wezel en otter. Zoals alle marterachtigen zijn fretten roofdieren. Over het algemeen wordt de fret gehouden als gezelschapsdier, maar er zijn ook fretten die worden gebruikt voor de jacht. Deze vorm van jagen wordt fretteren genoemd. De fret wordt gemiddeld 5 tot 7 jaar oud en is ongeveer (inclusief de staart) 35 cm lang

Habitat

Daar fretten volledig gedomesticeerde dieren zijn en niet in het wild kunnen overleven, hebben ze geen habitat en vallen ze niet onder de werkingssfeer van artikel 3 van het Nederlandse "Besluit aanwijzing beschermde dier- en plantensoorten Flora- en faunawet". In het wild waargenomen fretten zijn waarschijnlijk bunzingen.

Afkomst

De fret is een gedomesticeerde bunzing. Het is een ondersoort van de Europese bunzing (mustela putorius), die mogelijk ooit met de Aziatische steppebunzing (mustela eversmannii) is gekruist.

Pups

Bij fretten wordt het vrouwtje een moer genoemd, het mannetje een ram en de jongen pups.

De paartijd van fretten loopt van maart tot augustus. Een moer is vruchtbaar bij de eerste loopsheid bij ongeveer 9 maanden. Ze werpt na een draagtijd van 42 dagen een nest van gemiddeld 8 haarloze, blinde pups. Na een week begint hun vacht te groeien en na 4 weken zoeken ze de toiletbak op en eten ze vast voedsel. Ook gaan nu hun oogjes open. Met 8-9 weken wisselen ze de melktandjes. Vanaf 8 weken kunnen ze bij de moeder weg.

Het is zinvol het moertje de laatste twee weken van de dracht van extra voer te voorzien, om de groei van de pups en de opbouw van reserves voor latere melkgift niet te belemmeren.

Voor het spenen van de pups kan men ze bijvoederen. Dit is extra belangrijk voor grote worpen, omdat in dat geval de hoeveelheid melk van de moeder niet voldoende is.

Het is ook belangrijk dat moertjes op tijd worden gedekt of gesteriliseerd. Dit gebeurt dan door de gonaden of de eierstokken te verwijderen. Als een moer niet wordt gedekt of gesteriliseerd, zal ze de volledige periode van maart tot augustus hormonen produceren. Dit kan de kans op beenmergdepressies vergroten door de langdurige loopsheid.

Kleur

Van de vacht van de fret bestaan drie hoofdkleuren, en deze komen voor in verschillende schakeringen:

  • Wildkleur (zoals de bunzing), van chocoladebruin tot bijna zwart
  • Albino (wit met rode ogen), van sneeuwwit tot crème
  • Sandy (lichtbruine poten en staart), van heel licht zandkleurig tot donkerbeige

Daarnaast bestaan er verschillende tekeningen: witte voetjes, een witte bles, een volledig wit hoofd zonder masker, witte vlekken elders op het lichaam, enzovoort. Sommige van deze tekeningen hebben een speciale naam gekregen zoals witvoet/mitt, blaze, panda of polka dot. Deze witte tekening is het gevolg van een mutatie in de cellen van de neurale kammen die, behalve voor de pigmentatie, ook andere functies heeft. Vaak krijgen witte dieren gezondheidsproblemen, zoals doofheid, hartproblemen, maag-darmproblemen en misvormingen van de schedel en onderkaak. Bovendien zijn deze dieren gevoeliger voor tumoren. Aanvankelijk werd gedacht dat het hierbij om het syndroom van Waardenburg ging, tegenwoordig is men er nagenoeg zeker van dat het om een mutatie in het c-kit-gen gaat. Zowel dieren zonder opvallende tekeningen, als dieren mét deze tekeningen onder hun voorouders, dragen deze mutatie met zich mee en kunnen de bijhorende gezondheidsproblemen vertonen.

Graag meer inlichtingen over de fretjes te koop